52 Soi Phet Kasem 114, Nongkangplu,
Nongkham, Bangkok 10160

                                            รายละเอียดของสินค้า :

 

ชื่อสินค้า ชนิดของตะปู ความยาว ลักษณะปลาย ขนาดลวด
FC32V1 ผิวเรียบ 32 มม. ปลายแหลม 2.1 มม.
FC25V1 ผิวเรียบ 25 มม. ปลายแหลม 2.1 มม.
FC38V1 ผิวเรียบ 38 มม. ปลายแหลม 2.1 มม.
FC38V1 (C) ผิวเรียบ 38 มม. ปลายตัด 2.1 มม.
FS38V1 เกลียว 38 มม. ปลายแหลม 2.1 มม.
FS38V1 (C) เกลียว 38 มม. ปลายตัด 2.1 มม.
FC45V1 ผิวเรียบ 45 มม. ปลายแหลม 2.1 มม.
FC45V1 (C) ผิวเรียบ 45 มม. ปลายตัด 2.1 มม.
FS45V1 เกลียว 45 มม. ปลายแหลม 2.1 มม.
FS45V1 (C) เกลียว 45 มม. ปลายตัด 2.1 มม.
FC50V1 ผิวเรียบ 50 มม. ปลายแหลม 2.1 มม.
FC50V5 ผิวเรียบ 50 มม. ปลายแหลม 2.5 มม.
FC50V5 (C) ผิวเรียบ 50 มม. ปลายตัด 2.5 มม.
FS50V5 เกลียว 50 มม. ปลายแหลม 2.5 มม.
FS50V5 (C) เกลียว 50 มม. ปลายตัด 2.5 มม.
FC57V5 ผิวเรียบ 57 มม. ปลายแหลม 2.5 มม.
FC57V5 (C) ผิวเรียบ 57 มม. ปลายตัด 2.5 มม.
FS57V5 เกลียว 57 มม. ปลายแหลม 2.5 มม.
FS57V5 (C) เกลียว 57 มม. ปลายตัด 2.5 มม.
FC65V5 ผิวเรียบ 65 มม. ปลายแหลม 2.5 มม.
FC65V5 (C) ผิวเรียบ 65 มม. ปลายตัด 2.5 มม.
FS65V5 เกลียว 65 มม. ปลายแหลม 2.5 มม.
FS65V5 (C) เกลียว 65 มม. ปลายตัด 2.5 มม.
FC75W1 ผิวเรียบ 75 มม. ปลายแหลม 3.1 มม.
FS75W1 เกลียว 75 มม. ปลายแหลม 3.1 มม.
FS75W1 (C) เกลียว 75 มม. ปลายตัด 3.1 มม.
FC90W1 ผิวเรียบ 90 มม. ปลายแหลม 3.1 มม.
FS90W1 เกลียว 90 มม. ปลายแหลม 3.1 มม.
FC100W3 ผิวเรียบ 100 มม. ปลายแหลม 3.3 มม.
FC125W8 ผิวเรียบ 125 มม. ปลายแหลม 3.8 มม.

 

ชนิดของตะปู ขนาดของตะปู
FC : ตะปูผิวเรียบ V1 : 2.1 mm
FS : ตะปูเกลียว V5 : 2.5 mm
ไม่มี C ต่อท้าย : ตะปูปลายแหลม W1 : 3.1 mm
มี C ต่อท้าย: ตะปูปลายตัด  W3 : 3.3 mm
  W8 : 3.8 mm
   

  

 

 

สั่งซื้อโทร 02-810-8899 ติดต่อฝ่ายขายออนไลน์

丰胸产品粉嫩公主酒酿蛋经过了丰胸产品现代科学技术打造,能够很好地保障酒酿蛋的粉嫩公主酒酿蛋丰胸丰胸效果,安全性有保障。粉嫩公主酒酿蛋都是经过来全面调和,营养成分能够很好地丰胸产品粉嫩公主为胸部所吸收,对女性们的丰胸来说会有很好保障。其采用了独立小包装的形式,直接冲泡就可以饮用,让酒酿蛋能够轻松便捷,根据个人的体质情况不同,丰胸的效果也会丰胸方法有所不同,需要坚持下去,才能够有明显效果。