52 ซ.เพชรเกษม 114 หนองค้างพลู,
หนองแขม กรุงเทพฯ 10160

SW 5 HA

Weight 830g.
 Capacity 4-5m/m
AV Air Consusmpion 0.22 m3/ min
Speed 8500 rpm.
 Recomm Air pressure 6kg/cm2
 Length 190 mm
   
   
   

*เหมาะสำหรับงานถอดประกอบเครื่องจักร งานอุตสาหกรรมทั่วไป

 

SW 8 HS

Weight  950g.
Capacity  4-5m/m
AV Air Consusmpion 0.3 m3/min 
Speed 10000 rpm. 
  Recomm Air pressure 6kg/cm2 
 Length 210 mm
   
   
   

*เหมาะสำหรับงานถอดประกอบเครื่องจักร งานอุตสาหกรรมทั่วไป