52 ซ.เพชรเกษม 114 หนองค้างพลู,
หนองแขม กรุงเทพฯ 10160

                                            รายละเอียดของสินค้า :

 

ชื่อสินค้า ชนิดของตะปู ความยาว ลักษณะปลาย ขนาดลวด
FC32V1 ผิวเรียบ 32 มม. ปลายแหลม 2.1 มม.
FC25V1 ผิวเรียบ 25 มม. ปลายแหลม 2.1 มม.
FC38V1 ผิวเรียบ 38 มม. ปลายแหลม 2.1 มม.
FC38V1 (C) ผิวเรียบ 38 มม. ปลายตัด 2.1 มม.
FS38V1 เกลียว 38 มม. ปลายแหลม 2.1 มม.
FS38V1 (C) เกลียว 38 มม. ปลายตัด 2.1 มม.
FC45V1 ผิวเรียบ 45 มม. ปลายแหลม 2.1 มม.
FC45V1 (C) ผิวเรียบ 45 มม. ปลายตัด 2.1 มม.
FS45V1 เกลียว 45 มม. ปลายแหลม 2.1 มม.
FS45V1 (C) เกลียว 45 มม. ปลายตัด 2.1 มม.
FC50V1 ผิวเรียบ 50 มม. ปลายแหลม 2.1 มม.
FC50V5 ผิวเรียบ 50 มม. ปลายแหลม 2.5 มม.
FC50V5 (C) ผิวเรียบ 50 มม. ปลายตัด 2.5 มม.
FS50V5 เกลียว 50 มม. ปลายแหลม 2.5 มม.
FS50V5 (C) เกลียว 50 มม. ปลายตัด 2.5 มม.
FC57V5 ผิวเรียบ 57 มม. ปลายแหลม 2.5 มม.
FC57V5 (C) ผิวเรียบ 57 มม. ปลายตัด 2.5 มม.
FS57V5 เกลียว 57 มม. ปลายแหลม 2.5 มม.
FS57V5 (C) เกลียว 57 มม. ปลายตัด 2.5 มม.
FC65V5 ผิวเรียบ 65 มม. ปลายแหลม 2.5 มม.
FC65V5 (C) ผิวเรียบ 65 มม. ปลายตัด 2.5 มม.
FS65V5 เกลียว 65 มม. ปลายแหลม 2.5 มม.
FS65V5 (C) เกลียว 65 มม. ปลายตัด 2.5 มม.
FC75W1 ผิวเรียบ 75 มม. ปลายแหลม 3.1 มม.
FS75W1 เกลียว 75 มม. ปลายแหลม 3.1 มม.
FS75W1 (C) เกลียว 75 มม. ปลายตัด 3.1 มม.
FC90W1 ผิวเรียบ 90 มม. ปลายแหลม 3.1 มม.
FS90W1 เกลียว 90 มม. ปลายแหลม 3.1 มม.
FC100W3 ผิวเรียบ 100 มม. ปลายแหลม 3.3 มม.
FC125W8 ผิวเรียบ 125 มม. ปลายแหลม 3.8 มม.

 

ชนิดของตะปู ขนาดของตะปู
FC : ตะปูผิวเรียบ V1 : 2.1 mm
FS : ตะปูเกลียว V5 : 2.5 mm
ไม่มี C ต่อท้าย : ตะปูปลายแหลม W1 : 3.1 mm
มี C ต่อท้าย: ตะปูปลายตัด  W3 : 3.3 mm
  W8 : 3.8 mm
   

  

 

 

สั่งซื้อโทร 02-810-8899 ติดต่อฝ่ายขายออนไลน์