52 ซ.เพชรเกษม 114 หนองค้างพลู,
หนองแขม กรุงเทพฯ 10160

ชื่อสินค้า กล่องต่อลัง ลูกแม๊กซ์ทั้งหมดต่อลัง
STAPLE K425 EGO  12  60,000 
STAPLE K428 EGO 12 60,000 
STAPLE K432 EGO  10  50,000 
STAPLE K438 EGO   8  40,000 
STAPLE 1006J EGO  50 250,000 
STAPLE 1008J EGO  50 250,000 
STAPLE 1010J EGO  40 200,000 
STAPLE 1013J EGO  30 150,000 
STAPLE 1016J EGO  20 100,000 
STAPLE 1019J EGO  20 100,000
STAPLE 1022 EGO  20  100,000
STAPLE N11 L.S.    1  20,000
STAPLE N15 L.S./EGO   1 10,000
STAPLE N17 L.S.   1  10,000 
STAPLER N19 L.S.   1 10,000
STAPLE N21 L.S.   1 10,000
STAPLE N13 L.S.   1  20,000 
STAPLE 3416  10 20,000
STAPLE 3419  10  20,000